Chrzest

Ważne informacje

Dokumenty potrzebne do spisania aktu chrztu:
– świadectwo urodzenia dziecka
– świadectwo ślubu kościelnego rodziców
– zaświadczenie z parafii zamieszkania rodziców chrzestnych, że dana osoba może pełnić funkcję matki lub ojca chrzestnego
– dane chrzestnych (imię i nazwisko, wiek, wyznanie, adres zamieszkania)

Na rodzica chrzestnego może być dopuszczony ten, kto:
1. Jest wyznaczony przez przyjmującego chrzest albo przez jego rodziców, albo przez tego, kto ich zastępuje.
2. Ukończył 16 lat
3. Jest katolikiem, bierzmowanym, oraz prowadzi życie zgodne z wiarą i odpowiadające funkcji, jaką ma pełnić
4. Jest wolny od jakiejkolwiek kary kanonicznej.
5. Nie jest ojcem lub matką przyjmującego chrzest.

Czas zgłoszenia
Na dwa – trzy tygodnie przed zamierzonym terminem chrztu.

Czas chrztu w naszej parafii
Każda niedziela – chrzest udzielany jest na Mszy Św. o godz. 1100. Zgłaszamy się kilka minut przed mszą do zakrystii celem uzupełnienia formalności i podpisów.

Rzeczy potrzebne do chrztu:
– gromnica
– biała szata.