Ślub

Ważne informacje

Czas załatwienia formalności przedślubnych
Kandydaci do małżeństwa powinni obowiązkowo zgłosić się do kancelarii parafialnej narzeczonej lub narzeczonego trzy miesiące przed ślubem w celu rozważnego i spokojnego podjęcia bezpośredniego przygotowania do ślubu, ewentualnego uzupełnienia katechezy przedmałżeńskiej i załatwienia formalności.

Zapowiedzi
Każde zamierzone małżeństwo należy podać do publicznej wiadomości, nie tylko z tej racji, że wierni są obowiązani wyjawić znane im przeszkody, ale także dlatego, że małżeństwo winno być faktem znanym wspólnocie parafialnej, do której należą narzeczeni.

Dokumenty
1. Dowód osobisty
2. Metryka chrztu świętego wydana nie wcześniej niż 6 miesięcy przed zgłoszeniem się zainteresowanych do duszpasterza
3. świadectwo sakramentu bierzmowania (jeśli nie jest wpisane w metryce chrztu)
4. świadectwo z katechezy z ostatniej klasy
5. świadectwo ukończenia kursu przedmałżeńskiego.
6. Jeśli jest to ślub konkordatowy – zaświadczenia z USC /w trzech egzemplarzach/

Świadek ślubu
Do spisania aktu ślubu potrzebne są dane świadków (Imię i nazwisko, wiek, wyznanie, adres zamieszkania).
Godną rzeczą jest, aby ci, którzy zostali wybrania na świadków wcześniej odbyli również sakramentalną spowiedź, aby w czystości swego serca mogli towarzyszyć tym, przez których zostali wybrani i obdarzeni tak ogromnym zaufaniem.